Preschool Cognitive and Language Skills.

Forfatter
Furnes, B.; Samuelsson, S.
Kilde
Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.
År
2009

Formål

Studiens formål er å undersøke hvordan barns kognitive og språklige evner i barnehagen virker inn på utviklingen av lese- og staveferdigheter på slutten av nulte og første klasse på tvers av språk. Studien fokuserer på forskjellen mellom henholdsvis Skandinavia (Norge og Sverige) med regelmessig stavemåte og USA og Australia med uregelmessig stavemåte.

Resultat

Overordnet sett er sammenhengen mellom tidlige språklige og kognitive evner og den etterfølgende lese- og staveutviklingen i nulte og første klasse svært lik på tvers av stavemåtene i de omtalte engelskspråklige og skandinaviske landene.

Skandinaviske barn klarer seg like godt som engelsktalende i oppgaver om fonologisk avkoding og staving i første klasse. Et språks regelmessige stavemåte ser imidlertid ut til å ha en viss innflytelse på nøyaktigheten av omkodingen ("recoding"), noe som er helt avgjørende for både fonologisk avkoding og staving i de første skoleårene. Videre ser det ut som skriftkunnskap og generelle muntlige evner påvirker staveferdighetene i nulte klasse på forskjellig måte på tvers av landene, men det mener forskerne kan forklares mer ut fra kulturelle forskjeller enn forskjeller i stavemåte.

Design

Studien er designet som en prospektiv kohortstudie der barna blir testet i barnehagen og på slutten av nulte og første klasse. Barna ble testet individuelt. Barnehagebarna ble testet i språklige og kognitive evner – herunder skriftkunnskap, fonologisk bevissthet, benevningshastighet, muntlig hukommelse, ordforråd, grammatikk og formlære – i 45 minutter om dagen i fem dager hjemme eller i barnehagen. I nulte og første klasse fikk de lese- og staveoppgaver i form av TOWRE-testen samt – bare i første klasse – WRAT-testen.

Referanser

Furnes, B.; Samuelsson, S. (2009). Preschool Cognitive and Language Skills. Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.

Oppdragsgiver

Studien inngår i førsteforfatterens doktoravhandling, men er samtidig del av et større prosjekt støttet av the Australian Research Council, National Institute for Child Health and Human Development, det norske Forskningsrådet, Vetenskapsrådet i Sverige og