Children's Strategies for Agency in Preschool.

Forfatter
Markström, A.-M.; Hallden, G.
Kilde
Children & Society, 23(2), S. 112-122.
År
2009

Formål

Fokus for studien er hvordan barn i sin interaksjon med hverandre og med førskolelærerne evner å påvirke og være medvirkende aktører i det dagliglivet som utspiller seg innenfor barnehagens rammer. Barnehager blir vurdert som en viktig faktor for barns oppvekst, siden barna tilbringer mange timer hver dag i barnehagen. Barnehagene kan ses på ulike måter: De kan bli oppfattet som strukturerende og institusjonaliserende, eller de kan ses som stimulerende og utviklende. Studien undersøker spenningsfeltet mellom disse to ståstedene ved å undersøke hverdagen sett fra barnas perspektiv.

Resultat

Studiens fokus var å undersøke de praksisene som former barnehagen. Ved hjelp av empiriske datautdrag gir studien et inntrykk av ulike hverdagspraksiser i barnehagen. Eksemplene viser hvordan barn til tross for begreper som "fri lek" er underlagt bestemte rutiner, rytmer og sosiale ordninger i barnehagen. Eksemplene viser imidlertid også hvordan barn evner å ta kontrollen i den skjemastyrte hverdagen ved å forhandle om, ignorere eller bryte med de voksnes rutiner. Forfatterne argumenterer for at oppfatningen av barnehagen avhenger av det perspektivet som er i bruk: om det er barneperspektivet eller voksenperspektivet. Studien viser hvordan barn tilegner seg de strategiene som på pragmatisk vis gjør dem i stand til å stå imot den institusjonelle diskursen og i stedet gir dem kontroll over og innvirkning på det som utgjør deres hverdagsliv.

Design

Den etnografiske metoden er brukt til å utforske barns strategier i forhold til å kunne innvirke på, forsvare og tolke den sosiale ordningen i barnehager. Datainnsamlingen har vært kvalitativ og består av observasjoner i to barnehager med barn i alderen 0–5 år.

Referanser

Markström, A.-M.; Hallden, G. (2009). Children's Strategies for Agency in Preschool. Children & Society, 23(2), S. 112-122.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.