Den synliggjorte pædagog - Viden, styring og produktionen af pædagogisk identitet.

Forfatter
Plum, M.
Kilde
Nordic studies in education, 29(4), S. 325-337.
År
2009

Formål

Artikkelen bygger på en empirisk undersøkelse av et konkret samspill mellom førskolelærere og aktører i offentlig forvaltning i deres innsats for å synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid. Studiens formål er å vise at synliggjøring ikke er en prosess der man skaper en mer eller mindre tydelig gjenspeiling av en pedagogisk essens. Forfatteren mener at kravet om kunnskap og produksjonen av kunnskap som et ledd i synliggjøring i seg selv er uttrykk for en styring.

Resultat

Synliggjøringsoppgaven godtas som noe som er med på å utvikle førskolelærerens faglighet til nytte for vedkommende selv. Samtidig synes den felles aksepten av utvikling som et meningsfylt forhold, å virke inn på hva det blir meningsfylt å utløse eller produsere kunnskap om. Ifølge forfatteren handler det om å åpne for en diskusjon om hvilke umerkelige prosesser som utspiller seg i nye styringstiltak som har synliggjøring som sentralt punkt, og hva det gjør med de forholdene som blir fanget inn i denne kunnskapsproduksjonen.

Design

Studien er designet som en kasusstudie av et kontraktstyringstiltak mellom en barnehage og et barneutvalg i en kommune. Det ble gjennomført en kvalitativ datainnsamling i form av observasjoner av fem møter mellom førskolelærere (assisterende styrer og styrer) og offentlige forvaltere fra barneutvalget à halvannen til to timers varighet. Samtalene ble tatt opp under møtene, slik at forfatteren kunne observere andre elementer enn bare det som ble sagt – for eksempel deltakernes mimikk og kroppsspråk.

Referanser

Plum, M. (2009). Den synliggjorte pædagog - Viden, styring og produktionen af pædagogisk identitet. Nordic studies in education, 29(4), S. 325-337.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.