Child day care center or home care for children 12-40 months of age: What is best for the child? - A systematic literature review.

Forfatter
Holmgren, S.
År
2009

Formål

Undersøkelsen er en systematisk kunnskapsoppsummering (review-studie) av forskning på barnehagens virkning på barn i alderen 12–40 måneder. Studien undersøker de sosioemosjonelle og/eller kognitive effektene av barnepass i barnehagen sammenlignet med pass av foreldrene frem til barnets cirka tredje år. Kartleggingen forsøker å besvare hvilken form for pass som er mest hensiktsmessig for barnet.

Resultat

Fire av de sammenfattede studiene oppfyller inkluderingskriterierne. Resultatene viser at pass i barnehage er gunstig for barnet. Den kognitive og språklige utviklingen styrkes i takt med den tiden – altså antall måneder – barnet blir passet i barnehage, og virkningen varer til barnet når skolealder. Studien konkluderer med at det er langsiktige effekter knyttet til pass i barnehage sammenlignet med pass hjemme. Det er ikke mulig å trekke noen endelig konklusjon når det gjelder barnehagenes virkning på småbarns sosioemosjonelle utvikling.

Design

Studien er en systematisk kunnskapsoppsummering (review-studie). Bare undersøkelser som oppfyller visse kriterier, er inkludert. Blant annet skal undersøkelsene være justert i forhold til barnas bakgrunnsvariabler i de statistiske målingene. Utvalget består kun av randomiserte, kvasieksperimentelle eller longitudinale undersøkelser.

Referanser

Holmgren, S. (2009). Child day care center or home care for children 12-40 months of age [Elektronisk resurs] : what is best for the child? : A systematic literature review. Stockholm: Swedish National Institute of Public Health.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt