Børns fortællinger om social kapital i daginstitutionen.

Forfatter
Børn og Forebyggelse, Gentofte Kommune
Kilde
-Børn og Forebyggelse, Gentofte Kommune-
År
2009

Formål

Undersøkelsen er en del av et treårig prosjekt som skal undersøke hvordan sosial kapital kan fremmes blant barn. Denne undersøkelsen skal danne grunnlag for utviklingen av et begrepsapparat samt en modell for hvordan sosial kapital arter seg blant fire–fem-åringer i barnehager.

Resultat

Studien viser at barnehagen er den vesentligste arenaen for barns bygging av sosial kapital utenfor hjemmet. Barn, foreldre og førskolelærere kan alle ha innvirkning på forhold vedrørende sosial kapital i barnehagen. Studien viser til seks områder som har betydning for barns oppbygging av sosial kapital i barnehagen: leketøy og lekeavtaler når det gjelder inkludering, fri lek kontra arrangert lek, klare og forutsigbare regler, hjelpsomhet og lydhørhet – "oljen som får hverdagen til å gli lett" – foreldreengasjement og fysiske rammer.

Design

Forskningsdesignet er fenomenologisk-etnografisk og bygger på en kombinasjon av feltstudier og intervjuer. Observasjoner av barn i to barnehager i samspillprosesser med andre barn har dannet grunnlag for intervjuer med barn i alderen fire til fem år samt enkelte intervjuer med foreldre, førskolelærere og styrere. Analysen er hovedsakelig utført med utgangspunkt i intervjuer for å identifisere temaer knyttet til sosial kapital.

Referanser

Børn og Forebyggelse Gentofte Kommune (2009). Børns fortællinger om social kapital i daginstitutionen. Gentofte: Børn og Forebyggelse, Gentofte Kommune.

Oppdragsgiver

Gentofte kommune