”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”.

Forfatter
Sandberg, A. og Ottosson
Kilde
International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke og beskrive foreldre, førskolelærere og andre fagpersoners erfaring med å samarbeide om barn med behov for særlig støtte i svenske barnehager.

Resultat

Forfatteren konkluderer med at både foreldre, førskolelærere og fagpersoner legger vekt på konsensus og kunnskap som viktige faktorer for et konstruktivt samarbeid. Det er stor forskjell på i hvilken grad aktørene klarer å samarbeide. Førskolelærere og fagpersoner vektlegger kunnskap som en av de viktigste bestanddelene i samarbeidet. Foreldrene opplever i praksis at de ikke får nok informasjon fra fagpersonene om spesialhjelp og rettigheter. Alle partene opplever at barnehagens rutiner styrker samarbeidet. Førskolelærerne nevner at det er viktig å snakke med foreldrene når barna blir avlevert og hentet i barnehagen. Mangel på tid, personalnedskjæringer og store barnegrupper betraktes som vanskelig i forbindelse med samarbeidet. Stabilitet blant personalet regnes som en viktig faktor for konstruktivt samarbeid.

Design

Tjue intervjuer med en varighet på 40–70 minutter ble gjennomført med og fordelt på åtte foreldre, syv førskolelærere og fem fagpersoner. Fagpersonene besto av en spesialundervisningslærer, tre logopeder og en psykolog. Under intervjuene ble deltakerne spurt om deres erfaring med å samarbeide med hverandre og hva de ser som hindringer og muligheter for samarbeid.

Referanser

Sandberg, A. og Ottosson, L. (2010). ”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”. International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.

Oppdragsgiver

uoplyst