”Stability and change in prosocial and antisocial behavior across the transition to school: Teacher and peer perspectives”.

Forfattere
Eivers, A.R.
Brendgen, M. og Borge
Kilde
Early Education and Development, 21(6), 843-864.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke om overgangen fra barnehage til skole har innflytelse på barns sosiale atferd. Det overordnede målet var å undersøke om barnets sosiale atferd i barnehagen kunne forutsi hvordan overgangen til skolen ble. Studien undersøkte stabilitet og forandringer i barns sosiale atferd og om eventuelle forandringer i sosial atferd var avhengig av kjønn, altså om jenter og gutter reagerte likt på skolestarten.

Resultat

Studien viste at det er signifikant enighet blant barn, førskolelærere og lærere om hvilke barn som har en antisosial atferd. Til gjengjeld var det ikke signifikant enighet blant barn, førskolelærere og lærere om hvilke barn som har en prososial atferd. Førskolelærere og læreres vurderinger av barnehagebarnas prososiale atferd var stort sett identisk med vurderingen de senere gav av de samme barna etter at de hadde begynt på skolen. Førskolelærere og lærere vurderte signifikant flere jenter enn gutter til å være prososiale. Ifølge barna er jenter signifikant flinkere til å trøste og hjelpe enn gutter, både i barnehagen og i skolen. De barna som begynte på skolen, ble sjeldnere vurdert til å være hjelpsomme enn de barna som ble værende i barnehagen. Studiens resultater viser dermed at de mest aggressive barnas antisosiale tendenser allerede i barnehagen er godt etablert, og at selve overgangen til skolen ikke gjør barna mer prososiale.

Design

Barn, førskolelærere og læreres vurdering av barns sosiale atferd før og etter at barnet har begynt på skolen, ble sammenlignet. 248 barnehagebarn ble fordelt på to grupper: Den ene gruppen besto av 130 barn i alderen 52–69 måneder, den andre gruppen av 118 barn i alderen 64–77 måneder. Barna i den andre gruppen skulle begynne på skolen. Ved å sammenligne de to gruppene ble det undersøkt om endringer i barnas sosiale atferd skyldtes overgangen til skolen, eller om forandringen var et resultat av at barna var blitt ett år eldre. Barna ble intervjuet om hvem av de andre barna som for eksempel var den lekekameraten de helst eller minst foretrakk, og på den måten undersøkte man forandringen i barns sosiale atferd på tvers av barnehage og skole. Førskolelærere og lærere fylte med ett års mellomrom ut et spørreskjema som undersøkte utviklingen i de samme barnas sosiale atferd.

Referanser

Eivers, A.R., Brendgen, M. og Borge, A.I.H. (2010). ”Stability and change in prosocial and antisocial behavior across the transition to school: Teacher and peer perspectives”. Early Education and Development, 21(6), 843-864.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Norge), Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og supplerende støtte fra to canadiske forskningsfonde.