A nationwide study of asthma and allergy in Swedish preschool children: With special reference to environment, daycare, prevalence, co-occurrence and incidence.

Forfatter
Bröms, K.
Kilde
Uppsala: Uppsala University. Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine, 542, Acta Universitatis Upsaliensis.
År
2010
ISBN
978-91-554-7759-2

Formål

Formålet med studien var å undersøke alders- og kjønnsspesifikke forekomster av astma (atopisk og ikke-atopisk) og andre allergiske utslag blant svenske barn i barnehager.

Resultat

Studien viser at en rekke miljømessige forhold i de svenske barnehagene kan forbedres for å forebygge allergi og astma. Trettini prosent av de vanlige barnehagene har opplevd muggsopp eller for høy luftfuktighet. De fire kriteriene som vanligvis brukes til å identifisere astma hos barn (diagnostisert av lege, barnet har hatt astma tidligere, har hatt fire eller flere episoder med pustebesvær de siste 12 månedene og har bruk for inhalator) gav ensartede resultater med hensyn til utbredelsen blant barnegruppene. I store trekk var det samme forekomst av astma blant gutter og jenter, riktignok med halvannen prosent høyere gjennomsnittlig utbredelse blant gutter enn jenter. Sterkest variabel (blant variablene kommunal befolkningstetthet, alder og kjønn) når det gjaldt å forutsi astma, var befolkningstetthet, og studien viser stort sammenfall mellom forekomsten av astma, høysnue, eksem og matallergi. Ved oppfølgingen fem år senere var det stort sammenfall mellom barn som hadde utviklet astma, og om det fantes indikasjoner på astma i grunnstudien. Grunnstudien viser at følgende forhold hadde signifikant betydning for om det hadde blitt utviklet astma senere: matallergi, pustebesvær de siste 12 månedene, rhinitt (snue), rhinitt hos foreldrene, astma hos foreldrene, alder og forekomst av eksem.

Design

Det ble funnet 91 barnehager i Sverige som driver med allergiforebyggende arbeid, og hver av disse pluss de to vanlige barnehagene som geografisk lå dem nærmest, fikk tilsendt et spørreskjema om forhold i barnehagen som kunne ha betydning for utviklingen av astma. Alle foreldrene til barna i barnehagene fikk tilsendt et spørreskjema om barnas helse, med vekt på astma og allergi samt bakgrunnsinformasjon. Etter fem år ble foreldrene til barna som deltok i grunnstudien, sendt et oppfølgingsskjema for å kunne følge utviklingen i eventuelle sykdommer.

Referanser

Bröms, K. (2010). A nationwide study of asthma and allergy in Swedish preschool children: With special reference to environment, daycare, prevalence, co-occurrence and incidence. Uppsala: Uppsala University. Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine, 542, Acta Universitatis Upsaliensis.

Oppdragsgiver

Vårdalstiftelsen, Astma- och Allergiförbundet, Max Matthiessens fond, Bror Hjerpstedts Stiftelse, Centrum för Forskning och Utveckling Uppsala universitet/Landstinget Gävleborg og Gästrikland Primary Health Care Administration