Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola.

Forfatter
Hellman, A.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.
År
2010
ISBN
978-91-7346-689-9

Formål

Formålet med studien var å undersøke normer om "guttete" egenskaper. Studien ser på hvordan normer blir skapt, gjentatt og gjenforhandlet av barn og førskolelærere i barnehagen. Studien spurte hvilke handlinger som var mulige for gutter og jenter i forhold til de normene som gjaldt for "guttete" egenskaper. Studien undersøkte dessuten hvordan jenter og gutter forhandler om normene i sammenhenger der det blir lagt vekt på kjønn. Den undersøkte dermed hvordan kjønn ble skapt blant barn i barnehagen med utgangspunkt i at kjønn skapes gjennom sosiale prosesser.

Resultat

Studien viser at barn inntar mange ulike posisjoner i sin hverdag i barnehagen. Noen av posisjonene er synlige og blir – av både barn og voksne – kategorisert som "jentete" eller "guttete". Kategoriene impliserer at det er forskjell på den måten man er gutt eller jente på. Studien understreker at det ikke finnes fundamentale forskjeller i gutter og jenters handlinger og væremåte, men at forskjellene mellom kjønnene kommer til syne gjennom blant annet klær i bestemte farger. I barnehagen bruker barna stemmen, frisyren, klærne og bevegelsene til å forhandle om kjønn. Dette er viktige elementer i kommunikasjonen og fortolkningen av hvordan barna opplever at de er "jentete" eller "guttete". Det er viktig for barna å få denne tilknytningen til kjønn for å få opplevelsen av å bli forstått og være normale. Studien viser at også alder har særlig betydning for den prosessen barna forhandler om kjønn gjennom. Kjønn og alder blir ofte uttrykt i en sammenheng, for eksempel som "stor jente" eller "stor gutt".

Design

Datamaterialet består av feltnotater fra observasjoner foretatt over to år i en barnehage. Det første året ble 20 barn og 6 førskolelærere observert, og det andre året inngikk 17 barn og 4 førskolelærere i observasjonene. Barna var i alderen 3 til 6 år. I tillegg ble både førskolelærere og barn intervjuet.

Referanser

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.

Oppdragsgiver

uoplyst