”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”.

Forfatter
Svinth, L.
Kilde
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.
År
2010

Formål

Formålet med undersøkelsen var å beskrive hvordan pedagogisk kontroll over og styring av en pedagogisk aktivitet i en dansk barnehage kan fremme eller begrense barns deltakelse i aktiviteten.

Resultat

Studien viser at stram kontroll av aktivitetene begrenser barnas muligheter til engasjert deltakelse, og at sterk styring gjør det vanskelig å gi rom for barnas bidrag. Samtidig viser studien at barna er engasjert i aktiviteten i mye større grad når klassifikasjonen og rammesettingen ikke er så sterk. Jo mer fleksible rammene er for aktiviteten, desto mer lydhøre blir barna for å være aktive deltakere i aktiviteten. Forfatteren konkluderer med at årsaken til at fleksible rammer fører til mer engasjerte barn, blant annet er at barnas perspektiv på aktiviteten blir trukket inn, slik at de dermed får støtte for deltakelsen.

Design

Datamaterialet består av videoobservasjoner av en gruppeaktivitet som seks barn og en førskolelærer deltok i. Fokus for undersøkelsen var å vise hvordan førskolelærerens styring av aktivitetene kan både fremme og begrense barnas muligheter til aktiv deltakelse. Formålet med aktiviteten var å dokumentere en skogstur barna hadde vært på, og hele aktiviteten varte i cirka 40 minutter. To sekvenser fra datamaterialet ble trukket ut og analysert ut fra Basil Bernsteins teori om klassifikasjon og rammesetting.

Referanser

Svinth, L. (2010). ”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.

Svinth, L. (2012). Børnehavebørns medbestemmelse i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter: analyseret i et sociokulturelt læringsperspektiv. I: Svinth, L. & Ringmose, C. Læring og udvikling i daginstitutioner (s. 15-59). Dansk Psykologisk Forlag, København. ISBN: 9788777066993.

Oppdragsgiver

Studiet er en del af LUDVI-projektet der er finansieret af Egmont Fonden.