“The funding of early care and education programmes in Sweden, 1845–1943”.

Forfatter
Westberg, J.
Kilde
History of Education: Journal of the History of Education Society, 40(4), 465-479.
År
2011

Formål

Formålet med studien er å undersøke finansiering av omsorgs- og utdanningsprogrammer i årene 1845–1943, herunder hvilken betydning donasjoner, arv og pengeinnsamlingsarrangementer har hatt for programmene.

Resultat

I likhet med tidligere svensk og angelsaksisk forskning bekrefter studien den betydningen som har blitt tilskrevet donasjoner og testamentariske gaver i løpet av det nittende århundret. De gratis svenske barnehagene har i stor grad vært avhengige av donasjoner og testamentariske gaver. Derimot synes ikke pengeinnsamlingsarrangementer å ha spilt noen viktig rolle, slik tidligere svensk forskning har antydet. Studien identifiserer endringer over tid i de svenske barnepass- og utdanningsprogrammenes økonomi og viser blant annet at den kommunale støtten økte fra 1845 til 1943.

Design

Studien er basert på 24 omsorgs- og utdanningsprogrammer fra større byer i Sør-Sverige. Med utgangspunkt i de årlige regnskapsbøkene og revisjonspåtegningene som er utgitt i årene 1845-1943, analyserer forfatteren de generelle prinsippene for finansiering samt unntak fra disse prinsippene for å gi en nøyaktig beskrivelse av økonomien i programmene.

Referanser

Westberg, J. (2011). “The funding of early care and education programmes in Sweden, 1845–1943”. History of Education: Journal of the History of Education Society, 40(4), 465-479.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.