”Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling”.

Forfattere
Bauchmüller, R.
Gørtz, M.
Rasmussen, A.W.
Kilde
København: AKF, Danish Institute of Governmental Research.
År
2011
ISBN
978-87-7509-999-3

Formål

Formålet med undersøkelsen er å fastslå den kausale effekten som kvaliteten av barnehagene har på barns kognitive og språklige utvikling når de avslutter grunnskolen. Det blir satt frem fem strukturelle forutsetninger for kvaliteten i barnehagen, som blir sammenlignet med eksamensresultatene ved grunnskolens avsluttende prøve i skriftlig dansk i niende klasse. Disse strukturelle forutsetningene er: 1) personale-til-barn-raten (antall førskolelærere og barnehageassistenter per barn), 2) andelen mannlige førskolelærere og barnehageassistenter i barnehagen, 3) andelen utdannede førskolelærere i barnehagen, 4) andelen personale med annen etnisk bakgrunn enn dansk og 5) hvor stabil personalstaben i barnehagen er.

Resultat

Studien viser at et større antall pedagogisk ansatte per barn, en større andel mannlige ansatte, en større andel personale med pedagogisk utdanning samt en større andel av personale med annen etnisk bakgrunn enn dansk blir forbundet med signifikant – om enn moderat – bedre eksamensresultater for barn i niende klasse. Dessuten oppdaget forfatterne at gutter har bedre utbytte enn jenter av barnehager som skårer høyt på de fem kvalitetsindikatorene, mens virkningen er forholdsmessig mindre for barn fra familier med lav inntekt. Dessuten har barn med annen etnisk bakgrunn utbytte av lavere utskiftningshastighet blant personalet.

Design

Analysen bygger på et datasett som er basert på administrative registre fra Danmarks Statistik med informasjon om barnehager i 95 prosent av de danske kommunene, og informasjon om elevenes avgangsprøver. Det ble brukt to statistiske metoder i undersøkelsen – minste kvadraters metode og "instrument-variable estimation" – til å måle hvilken innvirkning kvaliteten i barnehagen hadde på eksamensresultatene.

Referanser

Bauchmüller, R., Gørtz, M. & Rasmussen, A.W. (2011). ”Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling”. København: AKF, Danish Institute of Governmental Research.

Oppdragsgiver

AKF (Anvendt Kommunal Forskning)