”Tandbørstning og Fluoridbehandling: En intervention i Vollsmoses børnehaver”.

Forfattere
Jensen, H.N.
Klausen, B.S.J.
Kilde
Odense: Odense Tandpleje.
År
2011
ISBN
978-87-994766-0-2

Formål

Formålet med studien var å undersøke effekten av et ettårig intervensjonsprogram med tannpuss og fluorbehandling i barnehager i Vollsmose, Odense, i Danmark.

Resultat

Resultatene for utviklingen mellom før- og etter-testen viser at barna både i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i gjennomsnitt utviklet knapt to nye kariesskader i løpet av undersøkelsesperioden. Når man sorterer bort kariesskader som ikke har ført til brudd på emaljen, viser tallene at det blant intervensjonsbarna kunne observeres gjennomsnittlig én ny kariesskade i undersøkelsesperioden, mens barna i kontrollgruppen gjennomsnittlig utviklet knapt halvannen ny kariesskade. Flere av barna i intervensjonsgruppen forble dessuten kariesfrie enn i kontrollgruppen.

Design

Undersøkelsen har form av en kvasieksperimentell metode med før- og etter-tester. Bakgrunnen for studien var at barnehagebarn i bydelen Vollsmose utenfor Odense hadde opptil fem ganger så mye karies i melketennene som barn i resten av Odense. Disse barna hadde også svært rask kariesprogresjon. 525 barn fra Vollsmose deltok i studien. Barna ble fordelt på en intervensjonsgruppe (323 barn) og en kontrollgruppe (202 barn). Barna kom fra ti av de tolv lokale barnehagene, og av disse utgjorde seks barnehager intervensjonsgruppen og fire barnehager kontrollgruppen. Alle barna med tidligere diagnostiserte kariesskader fikk fluorbehandling på selve undersøkelsesdagen. I tillegg fikk intervensjonsbarna med tidligere kariesskader fluorbehandling på alle tannflatene med tre måneders mellomrom. I intervensjonsgruppen fikk alle barna pusset tennene i barnehagen daglig.

Referanser

Jensen, H.N. & Klausen, B.S.J. (2011). ”Tandbørstning og Fluoridbehandling: En intervention i Vollsmoses børnehaver”. Odense: Odense Tandpleje.

Oppdragsgiver

Odense kommune og Nordeafonden