”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”.

Forfatter
Karrebæk, M.S.
Kilde
Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.
År
2011

Formål

Artikkelen beskriver en undersøkelse av lek mellom barn i barnehagen. Målet med undersøkelsen er å beskrive hvordan sosialt kompetente deltakere i leken kan gjøre bruk av forskjellige sosiale, materielle, språklige og kommunikative ressurser, mens mindre dyktige barns bruk av de samme ressursene ikke garanterer og ikke er noe tegn på kommunikativ suksess.

Resultat

Ved hjelp av analysen vises det hvordan gruppen av gutter organiserer leken og de sosiale relasjonene samtidig. Forfatteren viser at det å delta i leken er en prestasjon i seg selv, og at barnas sosiale status i leken avhenger av deres egen personlige kompetanse så vel som av de andre barnas agendaer og strategier. Noen av deltakerne i leken bruker andre deltakere til å fremme sine egne interesser, blant annet ved å ekskludere andre fra leken eller invitere andre inn i leken. Forfatteren understreker at språk og sosiale evner ikke blir til på en ubesværet, smertefri og uunngåelig måte i barnas lek, og at barnas lekeopplevelser er vesentlige – både de opplevelsene som normalt oppfattes som positive, og de opplevelsene som normalt oppfattes som mindre positive.

Design

Artikkelen bygger på data som ble samlet inn over en nimåneders periode, og forfatteren benyttet et håndholdt videokamera til å ta opp barns spontane lek. Barna var tre til fem år gamle. Opptakene hadde en samlet varighet på 33 timer, og ni av disse ble transkribert. Barnehagen lå i et multietnisk område, og minst ti forskjellige morsmål var representert i barnehagen. Artikkelen analyserer tre minutters lek av en periode på 30 minutter da fire gutter lekte. Analysen legger vekt på den fortløpende dannelsen av sosial orden som finner sted blant de fire guttene.

Referanser

Karrebæk, M.S. (2011). ”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”. Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.