”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Forfatter
Kornerup, I.
År
2011
ISBN
978-87-91387-49-4

Formål

Formålet med avhandlingen var å undersøke hvordan førskolelærere som arbeider i barnehage, skaper mening i etter- og videreutdanning som arbeidsgiver har tatt initiativ til. Samtidig ville forfatteren undersøke hvordan fenomenet etter- og videreutdanning kan forstås i et neoliberalt velferdssamfunn.

Resultat

Av diskursanalysen går det frem at det under VK-regjeringen fant sted en utvikling der barnehagen forandret seg fra å være et utviklingssted for barn til å være et velferdstilbud med barnepass til foreldre. Forfatteren tegner også et bilde av førskolelærere som en gruppe som havner utenfor og ikke deltar i moderniseringen av offentlig sektor, fordi de ikke klarer å ta opp kravene til og vilkårene for selvrealisering og endringer. Forandring fremstår i utdanningssammenheng ofte som et krav, og dermed blir faglig identitet og mening i praksisarbeidet satt på individuell prøve. Endringer i praksis og dermed meningsdanning viser seg i analysene som identitetsarbeid, og siden faglig identitet er forankret i pedagogisk praksis, er praksis også det stedet der det dannes mening i utdanningssammenhengen.

Design

Avhandlingen består av to analysedeler. I første del ble det foretatt en diskursanalyse av utgivelser fra den danske VK-regjeringen (Venstre og Konservative) i perioden 2001 til 2008, og ved hjelp av analysen ble de dominerende diskursene beskrevet og fortolket. I andre del observerte forfatteren etter- og videreutdanningsprogrammer og intervjuet flere av deltakerne. Disse dataene ble analysert for å undersøke hvordan førskolelærere skaper mening i sine etter- og videreutdanningsprogram.

Referanser

Kornerup, I. (2011). ”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Oppdragsgiver

Forskerskolen i Livslang Læring ved Roskilde Universitet og University College Capital