”Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserende”.

Forfatter
Reis, M.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet.
År
2011
ISBN
978-91-7346-713-1

Formål

Avhandlingens formål var å undersøke hvordan barnehagebarn i alderen ett til tre år utvikler sine matematiske evner. Undersøkelsen bygger på en hypotese om at barn over tid utvikler evnen til å ordne forskjellige typer materialer, og at utviklingen av disse evnene også er et uttrykk for en utvikling av barnas uformelle matematiske evner.

Resultat

Ved hjelp av detaljerte beskrivelser av småbarnas lek med ringer og kopper viser forfatteren hvordan barna utvikler evnen til å ordne lekene og hvilke ulike strategier barna benytter. Avhandlingen viser at barn i alderen ett til tre år kan ordne én dimensjon om gangen: først forskjellen på ringer og kopper og deretter hvilket tårn de tilhører. Deretter klarer barnet å skille størrelser og til slutt å se at ringene og koppene har sine plasser i rekkefølgen. Resultatene tyder på en utvikling av barnas uformelle matematiske evner.

Design

16 barn ble ett om gangen satt til å leke med forskjellige materialer, særlig ringer og kopper som kunne stables til tårn, siden barns lek med slike materialer ble sett som et uttrykk for barns uformelle matematiske evner. Barnas lek ble tatt opp på video i 29 dager i løpet av en periode som strakte seg over sju måneder, og totalt ble det tatt opp 47½ timer. I disse lekene registrerte forfatteren i alt 624 aktiviteter. Typiske aktiviteter, som å bygge tårn eller sortere kopper, som ble utført av flere barn og som ble utført ofte, ble valgt til analysen for å illustrere barnas matematiske evner.

Referanser

Reis, M. (2011). ”Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserende”. Göteborg: Göteborgs universitet.

Oppdragsgiver

Högskolan i Borås