“Teacher talk and children’s queries: Communication about natural science in early childhood education”. & “Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and children in early childhood biology education”.

Forfatter
Thulin, S. & Pramling, N.
Kilde
Göteborg: Göteborgs universitet. & International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-150.
År
2011
ISBN
978-91-7346-706-3

Formål

Det overordnede målet med avhandlingen var å skaffe ny kunnskap om hvordan barn og førskolelærere kommuniserer om vitenskapelige emner i barnehagen. Mer konkret er målet i den publiserte artikkelen som avhandlingen bygger på – som er én av tre – å undersøke hvordan antropomorfistiske talemåter brukes i barnehagen, hvem som bruker dem og hva som er formålet. Antropomorfistisk talemåte er en betegnelse på det å snakke om noe ikke-menneskelig ved hjelp av menneskelige uttrykk.

Resultat

Artikkelen konkluderer med at antropomorfistiske talemåter kan fungere som en hensiktsmessig måte å snakke om vitenskapelige emner på, men at det også kan gjøre det vanskeligere for barna å tilegne seg vitenskapelig kunnskap. Det kan altså både hindre og fremme vitenskapelig læring. Forfatterne anbefaler derfor førskolelærere å være oppmerksomme på hva slags språk de bruker, slik at de kjenner det igjen når språket fungerer som et redskap for å minske avstanden mellom barnas opplevelser og vitenskapelig læring, og når det låser samtalen fast i menneskelige uttrykk og dermed hindrer at barna tilegner seg vitenskapelig kunnskap. Som regel er det førskolelæreren som lanserer antropomorfistiske talemåter og holder fast på disse selv om barna er uenige i den antropomorfistiske argumentasjonen.

Design

Interaksjon mellom førskolelærere og barn under tematisering av biologiske emner i barnehagen ble tatt opp på video og senere transkribert. Antropomorfistiske talemåter ble ikke diskutert med førskolelærerne, og det ble ikke gitt spesielle instruksjoner i forkant av opptakene. Materialet ble ordnet i temaer som uttrykte forskjellige uttrykksformer med antropomorfistisk tale.

Referanser

Thulin, S. (2011). “Teacher talk and children’s queries: Communication about natural science in early childhood education”. Göteborg: Göteborgs universitet. Thulin, S. & Pramling, N. (2009). “Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and children in early childhood biology education”. International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-150.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet