Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States.

Forfatter
Raustorp, A. et al.
Kilde
Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å sammenligne svenske og amerikanske barn med hensyn til barnehagers fysiske aktivitetsnivå samt objektivt å undersøke forskjeller mellom jenters og gutters inne- og uteaktiviteter ved å se på intensitetsnivået deres og den stillesittende atferden deres.

Resultat

Studien viser at barna i gjennomsnitt var mye mer aktive ute enn inne, både i de amerikanske og i de svenske barnehagene. De svenske barnehagebarna tilbrakte i gjennomsnitt 46 % av tiden ute, sammenlignet med 18 % i Raleigh. Videre viser studien at svenske gutter var betydelig mer ute enn jentene. De tilbrakte 56 % av tiden sin i barnehagen utendørs, mens jentenes uteaktiviteter fylte 38 % av tiden. I USA var forskjellen mellom gutter og jenter ikke særlig stor. Her tilbrakte jentene 19 % av tiden ute, mens guttene tilbrakte 17 % av tiden ute. Studien viser også at intensiteten på uteaktivitetene i gjennomsnitt var betydelig høyere enn intensiteten på inneaktivitetene, og at dette gjelder for begge land.

Design

Det deltok til sammen 50 barn, 26 gutter og 24 jenter, med en gjennomsnittsalder på 52 måneder i prosjektet. Barna bla valgt ut fra fire barnehager, henholdsvis to fra Raleigh i USA og to fra Malmö i Sverige. Studien opplyser imidlertid ikke hvor mange som deltok fra hver barnehage.

Barna ble utstyrt med et elastisk belte med et akselerometer som målte aktivitetsnivået deres. De hadde på seg beltet i fem sammenhengende dager. Barna ble også observert i løpet av dagen, og forskerne tok tiden på alle ute- og inneaktiviteter. Datamaterialet ble analysert i statistikkprogrammet SPSS.

Referanser

Raustorp, A. et al. (2012). Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet Formas (Sverige)