Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology.

Forfatter
Lindgren, A.-L.
Kilde
International Journal of Early Childhood 44, 327-340.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke to etiske standarder relatert til barnehager som er presentert i OECD-rapporter. Den første er "respekten for det individuelle barn", den andre er "barndom som en viktig fase i livet". Forskerne argumenterer for at det kan gjøres mer med hensyn til dokumentasjonspraksisen når det gjelder å forbedre verdiene og normene omkring barnehagebarn og deres barndom.

Resultat

I diskusjonene omkring etiske vurderinger som foregikk på nettet, viste førskolelærerne at de var blitt mer oppmerksomme på om barns deltakelse i pedagogisk dokumentasjon er frivillig eller ikke. Førskolelærerne diskuterte om pedagogisk dokumentasjon, som en del av den daglige praksisen i barnehagen, alltid kan sies å være etisk forsvarlig. For eksempel ble det diskutert hvorvidt det tas hensyn til om barn ønsker å bli fotografert eller ikke, og om barna ønsker at bilder av dem skal være synlige i digitale billedrammer eller hengt opp på veggen. Resultatene av studien blir presentert i tre hovedtemaer: 1) fascinasjon, 2) åpenbaringer og frustrasjoner knyttet til etiske vurderinger og 3) bruk og misbruk av visuell teknologi. Analysen viser at førskolelærerne er svært positive til blogger som pedagogisk dokumentasjonsverktøy. De ser bloggene som en ny måte å få innblikk i barnas erfaringer og oppfatninger på, og de mener at pedagogisk dokumentasjon er en metode som gjør at man blir oppmerksom på flere ting og ser det enkelte barn.

Design

De som deltar i studien, er førskolelærere som tar et etterutdanningskurs i pedagogisk dokumentasjon ved Högskolan i Borås, Sverige. Formålet med kurset er å gi førskolelærerne bedre kompetanse på dokumentasjon samt å diskutere etiske problemstillinger knyttet til barns deltakelse i dokumentasjonen. Som en del av kurset skal førskolelærerne opprette blogger der de skriver om sine refleksjoner og læreprosesser samt deler sin kunnskap og sine ideer med andre studenter og førskolelærere som er interessert i temaet. Forskeren analyserer til sammen ni blogger.

Referanser

Lindgren, A.-L. (2012). Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology. International Journal of Early Childhood 44, 327-340.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.