Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play.

Forfatter
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Child Care in Practice 18(1), 83-101.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan personalet i en norsk naturbarnehage kontra en ordinær barnehage evaluerer barnas muligheter for "risikofylt lek", og hvordan personalet evaluerer og håndterer "risikofylt lek". På bakgrunn av tidligere studier karakteriserer forskeren risikofylt lek som lek som kan føre til fysiske skader, lek i høyden og i fart, tumleleker, lek med bruk av farlig verktøy eller det å nærme seg farer i omgivelsene og å gå seg vill.

Resultat

Resultatene viser at førskolelærerne og assistentene som er med i studien, støtter risikofylt lek og gir barna lov til å drive med det. Barna i begge barnehagene har ifølge intervjuobjektene en rekke muligheter til å drive med risikofylt lek, for barna tilbys et rikt og variert lekemiljø. Muligheter i lekemiljøet er dermed noe det legges stor vekt på. Barnehagene inneholder f.eks. store trær, varierende former for terreng, steder å leke gjemsel på, steder å hoppe på, hytter å klatre på og rutsjebaner – alt sammen ting som anses som viktige for barns risikofylte lek. Intervjuobjektene opplever sjelden at barna blir skadet. De har tvert imot den holdning at risikofylt lek er positivt for barnas utvikling: Den forbedrer barnas samlede utvikling og læring og bryter med kjedelige hverdagsrutiner ved å bidra med spennende og morsomme leker. Studien viser også at den risikofylte leken i barnehagene håndteres gjennom uskrevne regler og taus kunnskap om hva som er tillatt, og hva som ikke er tillatt i barnehagen. Det er derfor ingen felles regler for de ansatte og barna. Når det gjelder hvordan risikofylt lek vurderes, forteller førskolelærerne og assistentene at hver risikofylte lekesituasjon vurderes individuelt ut fra barnas kompetanser og hvordan de behersker risikoen.

Design

Datainnsamlingen bygger på intervjuer med sju førskolelærere og barnehageassistenter fra to barnehager, henholdsvis en ordinær barnehage og en naturbarnehage, i en norsk kommune.

Referanser

Sandseter, E.B.H. (2012). Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play. Child Care in Practice 18(1), 83-101.

B Little, H., Sandseter, E.B.H. & Wyver, S. (2012). Early Childhood Teachers’ Beliefs about Children’s Risky Play in Australia and Norway. Contemporary Issues in Early Childhood 13(4), 300-316.

Sandseter, E.B.H., Little, H. & Wyver, S. (2012). Do Theory and Pedagogy Have an Impact on Provisions for Outdoor Learning? A Comparison of Approaches in Australia and Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 12(3), 167-182.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.