On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education.

Forfatter
Dahlbeck, J.
Kilde
Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2
År
2012
ISBN
978-91-86295-16-5

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan etiske prinsipper blir forstått og anvendt i pedagogiske sammenhenger. Studien fokuserer spesielt på barnehager og bærekraftig utvikling. Forskeren ønsker å diskutere sammenhenger mellom etiske prinsipper og individuelle handlinger samt hvordan disse sammenhengene kan sies å fungere som ramme for forståelsen og anvendelsen av etikk i konkrete pedagogiske situasjoner. Videre ønsker forfatteren å problematisere betingelsene for hvordan etikk forstås og anvendes ved å undersøke empiriske eksempler på ubalanse i forholdet mellom etiske prinsipper og individualiseringen av disse.

Resultat

Studien viser at det pedagogiske verktøyet Grön Flagg er et eksempel på at det foregår begrensninger innenfor normative rammer som menneskerettighetene. Disse begrensningene består i at barn simplifiseres til å være abstrakte subjekter uten hensyn til forskjeller barna imellom. Barn vurderes følgelig ikke ut fra den historiske og geografiske konteksten de befinner seg i. Barn kan være barn på ulike måter på forskjellige tider og steder, og universelle rettigheter favner derfor ikke disse forskjellene.

Design

Avhandlingen består av fire artikler. Artikkel én og fire er relevante i denne barnehagekartleggingen. I den første artikkelen analyserer forskeren dokumenteksempler fra det svenske pedagogiske verktøyet Grön Flagg, som skal bidra til en bærekraftig utvikling i barnehager og skoler. I den fjerde artikkelen trekker forskeren pedagogiske konklusjoner på grunnlag av en filosofisk debatt om vilkårene for læring basert på to ontologiske posisjoner.

Referanser

Dahlbeck, J. (2012). On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet