Små barns medvirkning i samlingsstunder.

Forfattere
Eide, B.J.
Os, E.
Samuelsson, I.P.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.
År
2012

Formål

Formålet med studien er å undersøke barns mulighet til å delta og være med og bestemme i fellessamlinger i åtte norske barnehager.

Resultat

Studien viser at det ikke gis rom for barnas medbestemmelse i fellessamlingene. Barn blir både sett og hørt i fellessamlinger. De blir lyttet til når det er deres tur, og førskolelærerne velger framgangsmåter som gjør at hvert enkelt barn blir sett og hørt. Det tas også høyde for barnas perspektiver i fellessamlingene, i den forstand at førskolelærerne velger ut innhold og metoder som er tilpasset barna. Barna får imidlertid ikke innflytelse på beslutninger som har betydning for det enkelte barn, barnegruppen og deres hverdag i barnehagen. Barnas perspektiver blir kun trukket inn når de er i samsvar med førskolelærernes planer. Undersøkelsen etterspør utvikling av mer moderne fellessamlinger som fremmer barns muligheter for medbestemmelse. .

Design

Studien tar utgangspunkt i 8 småbarnsgrupper fra forskjellige norske barnehager. Det er mellom 9 og 12 barn i hver gruppe. Dataene omfatter videoopptak av 8 fellessamlinger. Lengden på fellessamlingene varierer fra 5 til 39 minutter. Studiens teoretiske ramme utgjøres av Shiers modell om deltakelse og medbestemmelse. I forbindelse med innsamlingen og analysen av data behandles dataene ut fra 5 kategorier. Den første handler om hvorvidt og hvordan barnet blir lyttet til i fellessamlingene. Den neste gjelder om barnet får støtte til å gi uttrykk for meningene sine. Den tredje dreier seg om hvorvidt det blir tatt hensyn til barnets perspektiver. Den fjerde gjelder om barnet deltar i beslutningsprosesser. Den femte handler om hvorvidt barnet tildeles makt og ansvar for beslutninger.

Referanser

Eide, B.J., Os, E. & Samuelsson, I.P. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd og Høgskolen i Oslo og Akershus