Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till at ge platser identitet.

Forfatter
Änggård, E.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 5(10), 1-16.
År
2012

Formål

Formålet er å vise vise hvordan barn og førskolelærere skaper mening i naturmiljøet, med utgangspunkt i en undersøkelse av en svensk friluftsbarnehage (svensk: förskola med utomhusprofil).

Resultat

Studien konkluderer med at barn kan knytte sterke bånd til naturmiljøet ved at barn og førskolelærere bruker steder i naturmiljøet allsidig samtidig som barna gjør stedene "til sine egne". Undersøkelsen viser at barn og førskolelærere i den undersøkte barnehagen skaper forskjellige "meningsrom" i naturmiljøet. De skaper henholdsvis primitive, perseptuelle og eksistensielle rom. De primitive rommene er steder der barna kan spise maten sin, hvile og leke. De perseptuelle rommene dreier seg om barnas mulighet til å bevege seg fritt og bruke sansene sine. De eksistensielle rommene skapes når førskolelærere og barn gir steder i naturmiljøet symbolske betydninger gjennom ritualer og fantasileker.

Design

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en svensk friluftsbarnehage. Datamaterialet består av transkriberte videoopptak fra et enkelt, men sentralt sted i barnehagens utemiljø. Det er gjennomført formelle og uformelle intervjuer med barn og voksne, og forskeren har tatt feltnotater. I dataanalysen er det lagt vekt på å undersøke hvordan barn og førskolelærere skaper og omskaper steder i utemiljøet og tilskriver utemiljøet mening og betydning.

Referanser

Änggård, E. (2012). Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till at ge platser identitet. Nordisk Barnehageforskning 5(10), 1-16.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.