Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger.

Forfattere
Lissau, I; Hesse
U; Juhl, M; Davidsen
Kilde
København: Statens Institut for Folkesundhed.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å beskrive og evaluere matordningene og den fysiske aktiviteten i barnehager, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger i perioden 1999–2004. Videre er formålet å belyse sammenhengene mellom en kostholdspolitikk og tilbudet av mat- og drikkevarer, og sammenhengene mellom en utformet mosjonspolitikk for fysisk aktivitet og barnehagenes praksis når det gjelder fysisk aktivitet.

Resultat

Undersøkelsen viser at andelen skoler og skolefritidsordninger som har en skriftlig utformet kostholdspolitikk, steg markert i perioden 1999–2004. En utformet kostholdspolitikk ser ut til å føre med seg et sunnere tilbud av mat- og drikkevarer i barnehager og skoler samt i mer beskjeden grad i skolefritidsordninger. Videre viser undersøkelsen at tilbudet av sunne mat- og drikkevarer generelt økte i perioden 1999–2004, mens tilbudet av mindre sunne mat- og drikkevarer gikk ned i skolene og skolefritidsordningene. Mer enn dobbelt så mange barnehager og skolefritidsordninger som skoler hadde i 2004 en nedskrevet mosjonspolitikk. Det var i undersøkelsen ingen entydig sammenheng mellom en skriftlig utformet mosjonspolitikk og omfanget av fysisk aktivitet i barnehagene. Undersøkelsen konkluderer med at ordningene for mat og fysisk aktivitet i barnehager, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger, har blitt bedre fra 1999 til 2004.

Design

For den andelen av forskningen som gjelder barnehager, består datagrunnlaget av spørreskjemaer som er distribuert i 683 danske barnehager, med en svarprosent på 74 blant de spurte.

Referanser

Lissau, I; Hesse, U; Juhl, M; Davidsen, M . (2006). Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. København: Statens Institut for Folkesundhed.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen er gjennomført av Statens Institut for Folkesundhed og delvis finansisert av Sundhedsstyrelsen.