Pædagogik og etnicitet – dialogisk pædagogik i et multikulturelt samfund.

Forfatter
Tireli, Ü.
Kilde
København: Akademisk Forlag.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan etnisitet og minoriteter kommer til uttrykk i utdanningsmessige og politiske vurderinger på nasjonalt og kommunalpolitisk plan ved henholdsvis en barnehage og en lærerhøyskole. Studien er en redigert utgave av doktorgradsavhandlingen "En kritisk gennemgang af det minoritetspædagogiske felt og et bidrag til udviklingen af en dialogisk pædagogik i feltet" av samme forfatter.

Resultat

Resultatene og konklusjonene fra analysen fokuserer på forskjellige nivåer: det nasjonale, det kommunale og det institusjonelle. Ved hjelp av en analyse av den konkrete måten etniske minoritetsfamilier og deres barn blir fremstilt på i dokumenter og programmer innenfor det pedagogiske fagfeltet, blir det vist hvordan diskriminering og etnisk eller kulturell rasisme konkret kommer til uttrykk og blir gjengitt i hverdagssamtalene. Det virker også som at førskolelærere generelt er ivrige etter å prøve å arbeide på forskjellige måter med etniske minoritetsbarn og deres familier, og studien diskuterer avslutningsvis mulighetene for å etablere en mer rettferdig, demokratisk og ikke-diskriminerende pedagogisk praksis som bygger på en dialogisk tilnærming.

Design

Datagrunnlaget omfatter tre deler: strategidokumenter fra de siste 10–12 årene om morsmålsundervisning, språkstimulering, grunnskole og tospråklige barn, dokumenter fra en lærerhøyskole samt observasjoner og intervjuer fra en barnehage. Dataene er analysert ved hjelp av diskursanalyse.

Referanser

Tireli, Ü. (2006). Pædagogik og etnicitet – dialogisk pædagogik i et multikulturelt samfund. København: Akademisk Forlag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.