Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Forfatter
Pajuluoma, Viktoria; Sporrong
Kilde
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan førskolelærere i bydelen Norrmalm opplever overgangen til en Reggio Emilia-inspirert arbeidsform. Studien gjennomgår grunnprinsippene i Reggio Emilia-filosofien, som vil si å inkludere 1) barns perspektiv, 2) pedagogisk dokumentasjon, 3) temabasert arbeid, 4) prosjektbasert arbeid, 5) det pedagogiske året, 6) det kompetente barnet og 7) demokrati og delaktighet. I forlengelsen av dette blir det undersøkt i hvilken grad førskolelærerne har vært gjort delaktige i overgangen til den nye arbeidsformen, og hva slags holdninger de har til Reggio Emilia-filosofien.

Resultat

Førskolelærerne mener at overgangen til den Reggio Emilia-inspirerte arbeidsformen har vært morsom og utfordrende, men at oppstartsfasen var vanskelig. Reggio Emilia-arbeidsformen har ført til at førskolelærernes barnesyn har fått nytt innhold, og at de legger vekt på det pedagogiske innemiljøet.

Design

I undersøkelsen er det intervjuet fem utdannede førskolelærere.

Referanser

Pajuluoma, Viktoria; Sporrong, Therese. (2006). Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola. Stockholm: Lärarhögskolan.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.