Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold.

Forfatter
Ødegaard, E. E.
Kilde
Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.
År
2006

Formål

Den nye "Rammeplan for barnehagen 2006" understreker, med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, at barn har rett til medbestemmelse. Studien undersøker hvordan barns deltakelse og innflytelse kommer til syne, og hvordan man som forsker kan arbeide med å observere, beskrive og drøfte barns deltakende stemmer. Formålet med studien er å synliggjøre forskningsprosessene og å reise problemstillinger knyttet til de yngste barnas medbestemmelse i hverdagslivet i barnehagen.

Resultat

En av guttene (2 år og 8 måneder) er studiens "hovedperson", siden han gjennom observasjonsperioden markerte seg som et barn med særlig hørbar stemme – i den forstand at han tok initiativ til en rekke av de samtalene som foregikk rundt bordet i barnehagen. Studien viser at gutten gjennom lek (sjørøverlek) får innvirkning på den hverdagen som er i barnehagen, blant annet ved at samtalene under måltidene handler om sjørøvere. Som følge av en konkret samtale foreslår en av førskolelærerne å arrangere sjørøverfest. Gutten reagerer svært entusiastisk på forslaget, og barn og voksne forsetter samtalen med å planlegge den kommende festen. Dette blir sett som eksempel på en situasjon der barn har medbestemmelse i barnehagen. Det blir i studien konkludert med at bruken av begreper som medbestemmelse bør kontekstualiseres og problematiseres.

Design

Studien benytter videoobservasjon, feltnotater og intervjuer. Ni barn (to jenter og syv gutter) i alderen ett til tre år og fire voksne kvinner (en førskolelærer, to barnehageassistenter og en forsker) deltar i studien.

Referanser

Ødegaard, E. E. (2006). Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold. Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.