Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality

Forfatter
Nome, D.
År
2020

Formål

Studien utforsker hvordan de yngste barnehagebarna bruker non-verbale lyder og kroppslig bevegelse for å sosialisere seg i barnehagegruppen, både når det gjelder å skape en følelse av samhørighet og å bli skilt ut som individer. Formålet er å undersøke hvordan lydene barna lager påvirker dynamikken i det sosiale livet i slike barnegrupper.

Resultat

Resultatene viser at før små barn kan snakke og bruke konvensjonelle ord, er de i stand til å utvikle et stort repertoar av lyder, rytmer, kroppslige uttrykk og melodiske elementer for å samhandle med jevnaldrende barn. Gjennom denne kommunikative musikaliteten kan de balansere mellom behovet for samhørighet og individualisme.

Design

Datamaterialet er hentet fra videoobservasjoner av småbarngrupper i to norske barnehager. Til sammen 15 barn (åtte gutter og sju jenter) mellom ett og tre år ble observert. Forskeren observerte og deltok i barnas aktiviteter i rundt en måned i hver barnehage.

Referanser

Nome, D. (2020). “Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality”. Psychology of Music, 48(4):598-608.