Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange – barnehagelærernes profesjonelle arbeid med å styrke barnehagegruppens læringsfellesskap

Forfatter
Bøe, M., Hognestad, K., Steinnes, G. S., Fimreite, H. & Moser, T.
Kilde
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103(2-3):184-196.
År
2019

Formål

Formålet med studien var å bidra med kunnskap om hvordan barnehagelærere fremmer læringsfellesskap mellom barn, hvor barn kan få bidra til egen og andres læring. Målet var å synliggjøre og utdype barnehagelæreres profesjonelle arbeid for å fremme slike læringsfellesskap.

Resultat

Resultatet indikerer at barnehagelærere i vesentlig grad fremmet læringsfellesskap gjennom å bygge relasjoner mellom barna. Barnehagelærerne fulgte opp barnas initiativ til inkludering gjennom støttende tilbakemeldinger. Videre peker forskerne på hvordan barnehagelæreren utvider det som skjer i fellesskapet ved å delta aktivt i samtaler med barna for å hjelpe dem med å sette ord på følelser. I tillegg styrket barnehagelærerne barnas innspill og hjalp enkeltbarn å bli en ressurs i fellesskapet gjennom for eksempel å vise interesse for et barnas ønsker og deretter følge det opp. Barnehagelæreren brukte ofte eldre barn som støtte (stillas) for de yngre barna.

Design

Studien var en kvalitativ observasjonsstudie som så på hvordan barnehagelærere fremmet læringsfellesskap med utgangspunkt i prosesser som oppstod i relasjoner mellom barna i det pedagogiske arbeidet. Dataene ble hentet inn i form av videoopptak fra en tidligere studie kalt «Hel-lær», hvor det ble benyttet kvalitativ skygging. Forskerne baserte tilnærmingen sin på konstruktivistisk «grounded theory».

Totalt deltok fem barnehager av mellomstor størrelse i studien. Barnehagene var lokalisert i fire kommuner på Øst- og Vestlandet i Norge. I hver barnehage ble én barnehagelærer (pedagogisk leder) skygget i ni dager. Alle deltakerne var kvinner i alderen 28-55 år og hadde minimum fem års erfaring fra jobb i barnehagen.

Referanser

Bøe, M., Hognestad, K., Steinnes, G. S., Fimreite, H. & Moser, T. (2019). «Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange – barnehagelærernes profesjonelle arbeid med å styrke barnehagegruppens læringsfellesskap». Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103(2-3):184-196.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt