Swedish preschool teachers’ experiences from pedagogical use of digital play

Forfatter
Marklund, L.
År
2020

Formål

Formålet med studien er å få økt kunnskap om svenske barnehagelæreres erfaringer med pedagogisk bruk av digital lek i førskoleundervisningen.

Resultat

Tre hovedtema kom til syne i analysene: (1) utvidelse av pedagogiske muligheter med digital lek, (2) digital lek i et læringsøyemed og (3) barnehagelæreres måter å utvikle den pedagogiske bruken av digital lek i førskoleklassen. Artikkelforfatteren konkluderer at barnehagelærere i svenske førskoleklasser bruker digital lek til å styrke, ikke erstatte, etablerte pedagogiske praksiser i førskoleundervisningen. Digital lek ble opplevd å gi barna flere muligheter for kreativt arbeid, bedre mulighetene for pedagogisk dokumentasjon, lette informasjonsinnhenting (ved bruk av internett), øke tilgangen til mer pedagogisk materiale og åpne for muligheter til å skape nye pedagogiske aktiviteter. Barnehagelærerne hadde to hovedintensjoner med å bruke digitale verktøy i førskoleundervisningen: å forberede barna på skolegangen og å forberede dem på livet i et digitalisert samfunn.

Design

Barnehagelærere i svenske førskoleklasser, både private og offentlige, ble invitert til å delta i studien. Datainnsamlingen tok form av et 40 minutters semistrukturert intervju med deltakerne (per telefon). Til sammen elleve barnehagelærere deltok i studien. Forskerne hadde en induktiv tilnærming til den tematiske analysen av datamaterialet.

Referanser

Marklund, L. (2020). “Swedish preschool teachers’ experiences from pedagogical use of digital play". Journal of Early Childhood Education Research, 9(1):171-193.