The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers

Forfatter
Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L., Moser, T.
År
2018

Formål

Studien undersøker hvilken sammenheng det er mellom de to strukturelle kvalitetsfaktorene organiseringsform (åpen eller lukket avdelingsstruktur) og antall voksne per barn, og samspillskvaliteten mellom personellet og barna på småbarnsavdelinger i et utvalg norske barnehager. Målet er å få en bedre forståelse av relasjonen mellom strukturell kvalitet (organiseringsform og voksen-barn-ratio) og prosesskvalitet (samspillskvalitet).  

Resultat

Resultatene viser at en organisasjonsform med små grupper og en lukket avdelingsstruktur har en sammenheng med høyere samspillskvalitet. Relasjonen mellom voksen-barn-ratio og samspillskvalitet varierte avhengig av andre faktorer. Forfatterne understreker at det ikke er noe klart og enkelt forhold mellom struktur- og prosesskvalitet i norske barnehager, og anbefaler at flere faktorer og perspektiver må legges til i videre forskning på sammenhengen mellom disse to kvalitetsfaktorene.  

Design

Studiens utvalg består av 93 norske barnehager, med til sammen 206 avdelinger. Barnehagene var organisert i både lukkede (74,8 %) og åpne (25,2 %) avdelinger. Hverdagslivet på hver avdeling ble observert i fire timer. I tillegg ble det gjennomført intervjuer av den pedagogiske lederen ved hver avdeling i etterkant av observasjonen. Resultatene ble analysert ved hjelp av vurderingsskalaen ITERS-R (vurderingsskala for barns miljø). 

Referanser

Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L. & Moser, T. (2018). «The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers”. International Journal of Child Care and Education Policy, 12(9).

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge