Adult Monolingual Policy Becomes Children's Bilingual Practice: Code-Alternation among Children and Staff in an English-Medium Preschool in Sweden.

Forfatter
Boyd, S. & Ottesjö, C.
Kilde
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19(6), 631-648.
År
2016
ISBN
29255291

Formål

Studiets formål er at undersøge den lokale tosprogede praksis blandt børn og voksne i et svensk dagtilbud (preschool) med engelsksproget profil, hvor pædagogerne (teachers) primært taler engelsk med børnene. Det undersøges, hvordan børnene interagerer med hinanden og pædagogerne, og hvordan børnene bruger deres sproglige evner set i lyset af dagtilbuddets monolingvistiske sprogpolitik.

Resultat

Overordnet finder forfatterne, at pædagogerne følger dagtilbuddets sprogpolitik ved primært at tale engelsk med børnene. Kun i enkelte tilfælde brugte pædagogerne udråbsord på svensk, fx ”ja” og ”nej”, og pædagogerne indgik sjældent i tosproget praksis ved at tale både engelsk og svensk til børnene.

Studiet viser, at børnenes brug af sproget var anderledes end pædagogernes. Børnene benyttede oftere en tosproget praksis, til trods for at de befandt sig i en udpræget monolingvistisk institution. Børnene brugte kode-blanding (code alternation) ved fx at blande svenske og engelske ord i samme sætning såsom ”can I have the lim”. Børnene blandede også svensk og engelsk ved at bøje engelske ord på svensk, fx ”vi skal squeeza den”. Det engelske udsagnsord ”squeeze” blev således bøjet på svensk. Børnene var dog opmærksomme på at tale engelsk til pædagogerne, også selvom de var midt i en leg, hvor de talte svensk med et andet barn. Pædagogerne rettede ikke på børnenes sprogvalg men hjalp børnene med at udfylde ”hullerne”, når de talte engelsk.

Forfatterne konkluderer, at dagtilbuddets monolingvistiske sprogpolitik i praksis blev en tosproget tilgang, hvor børnene lærte at håndtere (manage) deres tosprogethed i en dagtilbudskontekst.

Design

Data er indsamlet i et dagtilbud med engelsksproget profil med i alt 25 3-4-årige børn, som kommer fra hjem, hvor der bliver talt forskellige sprog. Data er indsamlet over en periode på to år og består af 12 timers videooptagelser af spontan interaktion i dagtilbuddet og på legepladsen, fx børnenes interaktion med hinanden under mellemmåltider, under fri leg, og når forældrene hentede børnene. Data består også af semi-strukturerede interviews med fem pædagoger og tre forældrepar.

Referencer

Boyd, S. & Ottesjö, C. (2016). Adult Monolingual Policy Becomes Children's Bilingual Practice: Code-Alternation among Children and Staff in an English-Medium Preschool in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19(6), 631-648.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet