An educator-administered measure of language development in young children

Forfatter
Bleses D., Jensen P., Højen A, Dale P. S.
Kilde
Infant Behavior and Developement, 52:104–113.
År
2018

Formål

Denne artikel præsenterer CDI: Educator (CDI-Edu), et pålideligt, hurtigt og lærerkontrolleret måleinstrument for sprogudviklingen hos danske småbørn.

Resultat

CDI-Edu er udviklet til dansksprogede børn, men kan tilpasses andre sprog og er baseret på veludviklede og validerede forældrerapporteringsmål, der er tilpasset børnehavemiljøet. Testen kræver cirka ti minutter pr. barn og skal udføres af en pædagog. Den er baseret på en tjekliste med 70 punkter til ordforråd samt spørgsmål, der er rettet mod barnets brug af dekontekstualiseret sprog med tanke på objekter og handlinger fjernt fra her og nu.  

Design

Måleinstrumentet er standardiseret gennem test på 5.097 danske børn i alderen 18-34 måneder. Pålideligheden er testet gennem test-retest og målinger af intern konsistens. Validiteten er etableret gennem korrelationer med alder, mors uddannelsesniveau, den danske variant af One-Word Picture Vocabulary Test og måleinstrumentet Social Emotional Assesment Measure.

Referencer

Bleses, D., Jensen, P. Højen, A. & Dale, P.S. (2018). "An educator-administered measure of language development in young children". Infant Behavior and Developement, 52:104–113.

Opdragsgiver

Børne- og socialministeriet, Danmark