Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø: En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv

Forfatter
Olsen, K.
Kilde
Universitetet i Oslo.
År
2019

Formål

Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet specialpædagogik. Formålet er at udvikle nye perspektiver og ny viden om forhold, der påvirker personalets praksisser for at understøtte børn med autisme i social deltagelse, i børnehavens uformelle miljø. 

Problemstilling: Hvordan kan praksisarkitekturerne skabe muligheder eller begrænsninger for personalets praksisser for at støtte børn med autisme i social deltagelse i børnehavens uformelle hverdag?

Resultat

Fund fra de tre delstudier bidrager til at belyse problemstillingen. På baggrund af fundene konstrueres tre forskellige praksisser i afhandlingen; den relationelle, den ambivalente og den instruerende praksis. Resultaterne tyder på, at når personalet har en fælles pædagogisk platform, en holistisk praksis og en fælles vidensudvikling, hvor barnet fortolkes positivt, er dette forhold, der skaber bevidsthed hos personalet om praksissen. Når den pædagogiske platform er inkonsistent, ufleksibel og fokuserer på den voksnes rolle i barnets læring, kan det føre til lav bevidsthed hos personalet i deres praksisser for at støtte barnet i social deltagelse. Studiet konkluderer, at for at fremme social deltagelse hos børn med autisme skal personalets praksisser være bevidste og informerede, hvor personalet bruger tid på at udvikle positive relationer til barnet, i børnehavens uformelle miljø.

Design

Undersøgelsen har et tværnationalt perspektiv, og to norske og en engelsk børnehave med et barn med autisme og deres personale i hver børnehave deltager i casestudiet.

Metoder, der bruges til at undersøge fænomenet, er deltagende observation, videoobservation, interviews med pædagoger og forældre og fokusgruppeinterviews med personalet.

Referencer

Olsen, K. (2019). “Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø: En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv”. Akademisk avhandling. Universitetet i Oslo.