Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education

Forfatter
Åberg, E. S.
Kilde
Göteborgs universitet
År
2018

Formål

Afhandlingen undersøger, hvordan fortælleraktiviteter bliver formet, når børn i en førskoleklasse laver fortællinger ved hjælp af digital teknologi. Studiet fokuserer specielt på interaktionen mellem børnene, læreren og de digitale værktøjer, der bruges i aktiviteterne. Forskeren undersøger, hvordan digitale værktøjer ændrer børns literacy-aktiviteter i børnehaven, og hvilke udfordringer de byder på for børnenes læse- og skriveundervisning. Forskningsspørgsmålene er: 1) På hvilken måde medierer digitale teknologier, andre kulturelle redskaber og lærerens støtte børnenes fortællinger? 2) Hvilke udfordringer i undervisningen opstår der i teknologi-medierede aktiviteter i førskoleklassen?

Resultat

Resultaterne viser, at børnene ud over at øve sig på sammen at skabe en forståelig historie simultant skal lære at bruge den digitale teknologi. Dette bliver en udfordring for mange, samtidig med at selve historieprocessen bliver underordnet. Samtidig bidrager den digitale teknologis iboende kvaliteter til, at børnene får en æstetisk erfaring i arbejdet med at skabe fortællingerne, hvor de kan bruge både talesprog, skrift, billeder, farver og former.

Design

Tre svenske førskolegrupper med i alt 16 børn blev observeret, mens de i par skabte digitale fortællinger med forskellige typer teknologi. Alle børnene havde tidligere arbejdet med narrativ konstruktion på forskellige måder. Børnene blev videofilmet, mens de lavede fortællingerne, og datene blev derefter transskriberet og analyseret ved hjælp af interaktionsanalyse. Derudover indsamlede og analyserede forskeren 15 digitale fortællinger, som børnene havde lavet.

Referencer

Åberg, E. S. (2018). “Children’s collaborative technology-mediated storymaking. Instructional challenges in early childhood education”. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.