Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen

Forfatter
Håberg, L. I. A., Gamlem, S. M
Kilde
Tidsskriftet FoU i Praksis, 12(1):7-26.
År
2018

Formål

Studiet analyserer, hvad der kendetegner feedback fra personalet til børn, der deltager i femårsklub (skolestartere) i to norske børnehaver. Undersøgelsen fokuserer på indholdet af feedbacken fra voksne til børn. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner feedback i femårsklub?

Resultat

Resultaterne viser, at børnene får meget og forskellige former for feedback. Feedbacken indeholder mest ros og mindre information om de opgaver, børnene får, og det arbejde, de udfører. Børnene får ros, der er rettet mod indsats og individ, mens der kun gives lidt feedback på det faglige arbejde.

Design

Studiet er baseret på en re-analyse af en doktorafhandling, der handler om didaktisk arbejde i børnehaven. Datamaterialet består af interviews og observationer af personalet i to norske børnehaver. De syv informanter er assistenter og pædagoger, der alle er involveret i ledelse og organisering af femårsklubben. I de to børnehaver deltager i alt 19 børn i femårsklubben. Dataindsamlingen foregik over et halvt år og indeholder semistrukturerede interviews med informanterne og ikke-deltagende observation af aktiviteterne i femårsklubben. Interviewdataene blev brugt som udgangspunkt for at få mere viden om informanternes tanker om formålet med femårsklubben, mens observationsdataene giver en beskrivelse af feedbackpraksisser.

Referencer

Håberg, L. I. A. & Gamlem, S. M. (2018). «Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen». Tidsskriftet FoU i Praksis, 12(1):7-26.