Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities

Forfatter
Leander. E-M. B., Munk, K. P., Larsen, P. L.
Kilde
Societies, 9(2):1-24.
År
2019

Formål

Undersøgelsen undersøger, hvordan den udbredte frygt for seksuelt misbrug af børn (Child Sexual Abuse - CSA) har påvirket praksis og relationerne mellem pædagoger og børn i daginstitutioner. Målet var at undersøge danske daginstitutioners retningslinjer til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug og medarbejdere mod uretmæssige påstande om det. Studiet undersøger, hvad disse retningslinjer omhandler, hvorfor de er fastlagt, og om institutionerne har retningslinjer, der udelukkende gælder for mandlige ansatte. Et andet mål var at undersøge, hvordan ledere og pædagoger oplevede retningslinjerne, og hvordan de påvirkede børn og medarbejdere, især mandlige, og den daglige praksis og de sociale relationer i institutionen.

Resultat

Studiet indikerer, at retningslinjerne for seksuelt misbrug er et tegn på, at mandlige arbejdere er blevet stigmatiseret, og at nogle institutioner havde diskriminerende retningslinjer, der udelukkende gjaldt for mænd. Desuden var retningslinjerne for seksuelt misbrug i strid med personalets tillidsfulde forhold til og omsorgsforpligtelser over for børnene.

Design

Forskerne brugte en Mixed Methods-undersøgelse med deltagelse af 2.051 ledere og pædagoger fra 1.457 tilfældigt udvalgte danske daginstitutioner, der blev gennemført i 2012. Daginstitutionerne var både offentlige og private med børn i alderen 0-6 år, og offentlige fritidstilbud (SFO/fritidshjem, før og efter skole-tilbud) for børn i alderen 7-10 år. Mixed Methods-undersøgelsen indeholdt både obligatoriske, lukkede spørgsmål og valgfrie, åbne spørgsmål. Formålet med de kvantitative spørgsmål var at kortlægge udbredelsen af retningslinjer for seksuelt misbrug og falske beskyldninger om seksuelt misbrug i danske daginstitutioner. De kvalitative spørgsmål blev brugt til at give informanterne mulighed for at uddybe deres synspunkter og erfaringer samt fortælle historier fra deres egen hverdagspraksis i forhold til retningslinjerne.

Referencer

Leander, E-M. B., Munk, K. P. & Larsen, P. L. (2019). “Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities”. Societies, 9(2):1-24.

Opdragsgiver

Socialpædagogernes Landsforbund, Danmark; BUPL Forbund, Danmark