Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching

Forfatter
Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.
År
2018

Formål

Denne artikel fokuserer på matematikundervisning i et legebaseret og målorienteret børnehavemiljø, og hvordan forskellige handlingsmønstre kan påvirke børns læringsmuligheder. Artiklen forsøger at besvare følgende forskningsspørgsmål:

  1. Hvilke handlingsmønstre (lines of action) bruger pædagoger, når de underviser i matematik gennem leg?
  2. Hvilke implikationer kan forskellige undervisningsmetoder have for børns muligheder for at lære?

 

Resultat

Analysen skelnede mellem fire forskellige kategorier: at bekræfte interesseretning; at tilbyde strategier; situering af kendte begreber; at udfordre betydningen af et koncept. I og med disse handlingsmønstre adskiller sig fra hinanden, både med hensyn til det matematiske indhold, der fokuseres på, og hvilken slags viden, der bliver lagt vægt på, vil de have implikationer for børnenes muligheder for at lære. 

Design

Det empiriske materiale består af 42 forskellige videooptagelser af autentiske legeaktiviteter mellem børn og ni voksne fra forskellige børnehaver. 

Referencer

Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H. (2018). "Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching". European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.

Opdragsgiver

Skolforskningsinstitutet, Sverige