Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool

Forfatter
Björk-Willén, P.
Kilde
Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.
År
2018

Formål

Studiet undersøger, hvordan børn i alderen 1-4 år undskyldte over for hinanden, og hvilken praksis pædagogerne havde i forhold til dette. Mere specifikt havde dette studie til hensigt at analysere, hvordan undskyldningssituationer blev fremstillet og interaktivt opnået, og hvordan børn reproducerede undskyldninger, når de legede.

Resultat

Tidligere studier har vist, at praksis for undskyldninger mellem voksne og børn ofte har forskellige dagsordener, selv om børnenes undskyldninger efterligner de voksnes. Dette studie havde derimod en tilgang, hvor deltagernes egne perspektiver kom i fokus. Analyserne viste, at undskyldninger i børnehaven har en ritualiseret ramme bestående af (i) afklaring af kilden til konflikten, (ii) fremhævelse af den moralske orden og (iii) verbalisering og legemliggørelse af undskyldningen. Analysen viste også, hvordan børnene tilpassede deres undskyldninger til omstændighederne. 

Design

Data til dette studie er hentet fra et større videoetnografisk studie af børns moral og emotionelle socialisering i børnehaven. Alle data blev indsamlet fra én børnehave og 38 børn i alderen 1-4 år deltog i studiet. Dataene bestod af 68 timers optagelse af hverdagsaktiviteter (spisetid, højtlæsning og fri leg), med hovedfokus på børnenes gråd.

Den analytiske ramme var baseret på en etnografisk metode til behandling af sociale handlinger. Analyserne fokuserede især på praksisser i forbindelse med undskyldninger og moralsk orden. På denne måde blev der lagt ekstra vægt på moralsk arbejde-i-interaktion ("work-in-interaction") som en løbende praktisk aktivitet. Samhandling baseret på, hvordan børn og lærerne forstod hinanden, blev analyseret. Derudover så studiet på, hvordan børnene bad om undskyldning i situationen. Der blev også fokuseret på, hvordan børnenes kropssprog påvirkede de forskellige resultater af undskyldningerne. Kropssprog blev i denne sammenhæng betragtet som lige så vigtigt som verbalt sprog og blev derfor analyseret som et selvstændigt element.

Referencer

Björk-Willén, P. (2018). «Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool». Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.

Opdragsgiver

Ikke opgivet