Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan

Forfatter
Fredriksson, M., Lindgren Eneflo, E.
År
2019

Formål

Artiklen præsenterer og diskuterer, hvordan pædagoger i daginstitutionen taler om arbejdet med børns modersmål, og hvad der fokuseres på i samtalerne mellem pædagoger. Udgangspunktet for artiklen er, at flersprogethed er at betragte som en kompetence og en tilgang, og at pædagoger i daginstitutioner spiller en vigtig rolle for børns mulighed for at udvikle deres egen flersprogethed.

Forskningsspørgsmål: Hvordan samtaler pædagoger om arbejdet med børns modersmål, og hvad fokuserer de på i samtalen?

Resultat

Der dukkede fire temaer op i analysen af samtalerne, og resultaterne præsenteres under overskrifterne “Fremhævelse af forskellige sprog - rigtigt eller forkert?“ , “Synliggørelse af forskellige kulturer - i så fald hvilke?“ , “Brug af materialer og aktiviteter - hvordan?“ og “Modtag hjælp fra andre - let eller svært?“. Arbejdet med børns flersprogethed var i fokus, samtidig med at dilemmaet og usikkerheden i forhold til dette arbejde kom frem. Studiet viser et komplekst arbejde, hvor pædagoger ud over det rent sproglige skal tage stilling til emner vedrørende emner som ligeværd, politik og kulturelle udtryk. 

Design

Artiklens resultat bygger på en analyse af samtaler afholdt i tre arbejdsgrupper i tre forskellige svenske daginstitutioner og i en fokusgruppe, hvor alle arbejdsgrupperne indgik. Det samlede antal informanter var to pædagogiske medarbejdere og seks pædagoger. De børn, de havde ansvaret for, var mellem 1 og 5 år og havde i alt 15 forskellige modersmål. Samtalerne blev optaget på video og analyseret med en kvalitativ indholdsanalyse. 

Referencer

Fredriksson, M. & Lindgren Eneflo, E. (2019). “«Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 18(6):1–15. 

Opdragsgiver

Ikke opgivet