Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity

Forfatter
Fridberg M., Jonsson A., Redfors A., Thulin S.
År
2019

Formål

Artiklen beskriver analyser af undervisningshændelser som en del af aktive førskolelæreres kemi- og fysikundervisning i førskolen. Lærerne deltog i et professionsudviklingsprogram knyttet til naturfag. Målet er at udvikle viden om den kommunikation, der opstår mellem lærer og barn i forbindelse med et læreplansmål i naturfag (fysik og kemi) for førskolen. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan kan intersubjektiv kommunikation beskrives i forbindelse med et læreplansmål i naturfaget? 

Resultat

Intersubjektivitet kan opstå på forskellige måder og med forskellige konsekvenser for børnenes muligheder for at nå læreplansmålet. Det påpeges, at det er vigtigt, at lærerne i deres kommunikation med børnene knytter barnets oplevelser og målet for læringen sammen.

Design

15 aktiviteter blev observeret og optaget på video. Videoerne blev transskriberet, og alle fire forskere gennemførte derefter kvalitative analyser af optagelserne med fokus på intersubjektiv kommunikation mellem lærerne og børnene, og hvad der kendetegner en sådan kommunikation. Forskerne diskuterede derefter analyserne indbyrdes. 

Referencer

Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A. & Thulin, S. (2019). “Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity”. International Journal of Science Education, 41(17):2542-2556. 

Opdragsgiver

Forskningsplatformen Learning in Cooperation, Kristianstad University