A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership and organization

Forfatter
Lunneblad, J., Garvis, S.
År
2019

Formål

Studiet undersøger, hvilke perspektiver svenske børnehaveledere har på ledelse og organisation. Det undersøger også, hvordan børnehaveledere reflekterer over pædagogisk ledelse i relation til forældre og den påvirkning, børnehavens budgetter har på deres lederskab.

Forskningsspørgsmålene er:

  1. Hvad mener børnehaveledere er et godt lederskab?
  2. Hvordan vurderer børnehaveledere pædagogisk lederskab i relation til forældre?
  3. Hvordan tror børnehaveledere, at økonomi påvirker deres lederskab?

Resultat

Resultaterne viser, at børnehaveledere må påtage sig forskellige lederroller for at navigere mellem at vejlede ansatte, samarbejde med forældre og tage hensyn til børnehavens budget. Børnehavelederne beskriver selv deres lederrolle som tre forskellige roller: vejleder, organisator og overordnet chef. Disse roller er undertiden modstridende og skaber konflikter mellem hensynet til ansatte og forældre og nyliberale perspektiver. 

Design

Data blev indsamlet gennem interviews med 11 børnehaveledere i svenske storbyer. Hver af børnehavelederne var ansvarlig for omkring 80-120 ansatte og 550 børn hver. Alle informanterne i den udvalgte gruppe var kvinder med lang erhvervserfaring i børnehaver. Interviewene blev optaget på lydbånd, transskriberet og analyseret tematisk i en indholdsanalyse. 

Referencer

Lunneblad, J. & Garvis, S. (2019). “A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership and organization”. Early Child Development and Care, 189(6):938-945.

Opdragsgiver

Ikke opgivet