The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers

Forfatter
Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L., Moser, T.
År
2018

Formål

Studiet undersøger, hvilken sammenhæng der er mellem de to strukturelle kvalitetsfaktorer organiseringsform (åben eller lukket afdelingsstruktur) og antal voksne pr. barn, og kvaliteten af samspillet mellem personalet og børnene på småbørnsafdelinger i en udvalgt gruppe af norske børnehaver. Målet er at få en bedre forståelse af relationen mellem strukturel kvalitet (organiseringsform og voksen-barn-ratio) og proceskvalitet (samspilskvalitet).  

Resultat

Resultaterne viser, at en organisationsform med små grupper og en lukket afdelingsstruktur har en sammenhæng med højere samspilskvalitet. Relationen mellem voksen-barn-ratio og samspillskvalitet varierede afhængigt af andre faktorer. Forfatterne understreger, at der ikke er noget klart og enkelt forhold mellem struktur- og proceskvalitet i norske børnehaver og anbefaler, at flere faktorer og perspektiver skal tilføjes i den videre forskning i sammenhængen mellem disse to kvalitetsfaktorer.  

Design

Studiets udvalgte gruppe består af 93 norske børnehaver med til sammen 206 afdelinger. Børnehaverne var organiseret i både lukkede (74,8%) og åbne (25,2%) afdelinger. Hverdagslivet på hver afdeling blev observeret i fire timer. Derudover blev der gennemført interviews af den pædagogiske leder ved hver afdeling efter observationen. Resultaterne blev analyseret ved hjælp af vurderingsskalaen ITERS-R (vurderingsskala for børns-/småbørnsmiljø). 

Referencer

Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L. & Moser, T. (2018). «The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers”. International Journal of Child Care and Education Policy, 12(9).

Opdragsgiver

Forskningsrådet, Norge