Free play, free choices? – Influence and construction of gender in preschools in different local contexts

Forfatter
Hjelmér, C.
År
2020

Formål

Studiet undersøger hvordan børn påvirker og konstruerer køn i fri leg i daginstitutioner med forskellige lokale kontekster. Forskeren er både optaget af børnenes valg og de pædagogiske praksisser legen foregår i. Forskningsspørgsmålene er: 1) Hvordan og med hvilke materialer og legetøj tilrettelægges fri leg? 2) Hvilke valg træffer børnene i løbet af en fri leg (hvem skal de lege med og med hvilke materialer), og hvad synes pædagogerne om disse valg?

Resultat

Resultaterne viser, at de valg som tages i legen er stærkt knyttet til normer og hvad der tilbydes i de forskellige daginstitutionskontekster. To forskellige legemønstre er fremtrædende: kønsstereotypiske valg, som hovedsageligt er delt op i drenge- og pigegrupper, og blandede valg uden nogen klar kønsopdeling. Forskeren mener, at fri leg giver gode muligheder for at adressere spændinger mellem ligestilling og det pædagogiske personales indsats. På den måde kan børn påvirke legen uden at komme i konflikt med ideer om ligestilling.

Design

Forskeren deltog i hverdagen i seks daginstitutioner i en periode på et år. Alle daginstitutionerne var kommunale, to af dem lå i landområder og fire lå i storbyer. To af by-institutionerne lå i områder med mange indvandrerfamilier. De andre to lå i områder med høj gennemsnitsindkomst. Datamaterialet består af feltnoter fra deltagerobservationer og gruppeinterviews med børn mellem fire og seks år og daginstitutionspersonale.

Referencer

Hjelmér, C. (2020). “Free play, free choices? – Influence and construction of gender in preschools in different local contexts”. Education Inquiry, 11(2):144-158.