Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv

Forfatter
Nisser, D. A. & Olsson, M.
Kilde
Utbildning & Lärande, (12)2:77-94.
År
2018

Formål

Målet med studiet er at undersøge, hvordan et nyt evalueringsværktøj, Värderingsverktyg för tilgänglig utbildning, der havde som målsætning at gøre læringsmiljøet i børnehave og skole mere tilgængeligt for flere, blev implementeret i en svensk kommune. Forfatterne undersøger implementeringen på to niveauer: 1) på beslutningsniveau i kommunens forvaltning med fokus på, hvordan den kommunale styregruppe iscenesatte forandringsarbejdet, og 2) på implementeringsniveauet i en børnehave og grundskole, hvor der fokuseres på, hvordan vurderingsværktøjet bliver opfattet og brugt. Studiet belyser også, hvordan aktører på de to niveauer snakker om vurderingsværktøjet, og hvordan hændelser på forskellige niveauer påvirker hinanden. Forskningsspørgsmålene er: a) Hvordan iscenesættes forandringsarbejdet for øget tilgængelighed på beslutningsniveau? b) Hvordan opfattes og anvendes vurderingsværktøjet på implementeringsniveau? c) Hvordan påvirkede hændelser på de forskellige niveauer hinanden?

Resultat

Resultaterne viser, at implementering af et nyt koncept er en kompleks og uforudsigelig proces. I det tilfælde, der blev undersøgt i dette studie, blev implementeringsprocessen hindret af uoverensstemmelser om, hvor i processen de to niveauer befandt sig. Forfatterne mener, at der skal være en forståelse for, at de niveauer, der er involveret i en implementeringsproces, er forbundet med hinanden, hvor hændelser på de forskellige niveauer påvirker hinanden. De understreger, at dialog inden for og mellem niveauerne, både før og under implementeringsprocessen, er essentielt, hvis ændringerne skal være bæredygtige. 

Design

De empiriske data består af interviews, fokusgruppesamtaler og observationer af repræsentanter fra de forskellige niveauer i implementeringsprocessen. Observationen i skolen og børnehaven var ikke-deltagende, mens forskerne indtog en mere aktiv rolle i den kommunale styregruppe. Der blev gennemført fokusgruppesamtaler med pædagogerne på implementeringsniveuet, hvor temaet var, hvordan de oplevede arbejdet med det nye vurderingsværktøj. Både personer fra styregruppen samt rektor og børnehaveleder blev interviewet om implementeringsprocessen. 

Referencer

Nisser, D. A. & Olsson, M. (2018). «Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv». Utbildning & Lärande, (12)2:77-94.