Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment

Forfatter
Adbo, K. & Carulla, C. V.
Kilde
Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.
År
2019

Formål

Formålet med dette studie var at (1) designe legebaserede læringsaktiviteter om teoretisk kemi og kemifærdigheder til daginstitutioner og (2) evaluere aktiviteter med brug af kvalitetsmarkører til legbaseret læring.

Resultat

Resultater fra undersøgelsen viser, at indførelse af videnskabelige aktiviteter med fagterminologi og koncepter i daginstitutionsmiljøet kræver vejledning fra pædagogen for at komme videre med det videnskabelige indhold af diskussionen, fastholde fokus, reducere variabler og udvælge vigtige detaljer. Forfatterne argumenterer for, at aktive pædagogers støtte i læringen er vigtig for små børns udvikling af forståelse af ord og koncepter og for at opretholde et godt læringsmiljø. I dette studie var der fokus på observation som en ny fremvoksende færdighed, noget børnene syntes at forholde sig til ud fra deres fokus.

Fundene viser, at teoretisk kemi har plads i daginstitutionen, da det teoretiske grundlag for praktiske metoder er lette at forstå for 3-årige. Resultaterne viser, at børn kan forstå koncepter, men samtidig kæmper for at verbalisere ordene for konceptet. Fundene fra studiet giver, ifølge forfatterne, et nyt perspektiv på, hvilket kemiindhold er passende i en daginstitutionskontekst.

Ifølge forfatterne kan resultaterne tyde på, at når stilladsering bruges som et observationsperspektiv, kan det være et nyttigt redskab til både design af individuelle aktiviteter og som grundlag for faglig udvikling.

Design

Det aktuelle studie er første del af en større, longitudinel undersøgelse. Dataindsamlingen i forbindelse med dette studie foregik over en periode på fire uger, to gange om ugen. En gennemsnitlig aktivitet varede 20-30 minutter. Studiet bygger på videooptagelse og observation og indsamlede også materiale som tegninger, billeder og kunstværker fremstillet af børnene. Analysen var en kontinuerlig proces, der startede straks samtidigt med dataindsamlingen.

Respondenterne i studiet omfattede en gruppe på fire børn på 3 år, to drenge og to piger i en daginstitution i det sydøstlige Sverige. Derudover var også de sædvanlige medarbejdere daginstitutionen til stede under aktiviteten. Eftersom formålet med studiet er designet af aktiviteterne, var der behov for fleksibilitet mellem aktiviteterne, derfor deltager forskeren i aktiviteten sammen med børnene og påtager sig rollen som pædagog.

Referencer

Adbo, K. & Carulla, C. V. (2019). “Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment”. Chemistry Education Research and Practice, 20(3):542-553.

Opdragsgiver

Linnéuniversitetet og Crafoordska stiftelsen, Sverige