Preschool teachers’ perceptions about read-alouds as a means to support children’s early literacy and language development

Forfatter
Alatalo, T. & Westlund, B.
Kilde
Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-23
År
2019

Formål

Det overordnede formål med studiet er at undersøge svenske pædagogers tanker om og opfattelser af højtlæsning som et værktøj til at støtte børns sprog- og læsefærdigheder. Mere konkret stiller forfatterne følgende spørgsmål: Hvordan og med hvilket formål siger pædagogerne, at de organiserer højtlæsning i børnehaven?  

Resultat

Med hensyn til forskningsspørgsmålet om, hvordan og med hvilket formål pædagogerne siger, at de organiserer højtlæsning i børnehaver, viser studiet, at ipædagoger prøver at organisere højtlæsning, men at de ikke altid lykkes på grund af logistiske og praktiske udfordringer. Pædagogerne beskriver, at eksterne faktorer som store grupper og kravet om at undervise i fag lægger begrænsninger for både planlægning og gennemførelse af højtlæsning i børnehaven.  

Design

Ud fra et etnografisk perspektiv analyserer forfatterne tre fokusgruppeinterviews med et udvalg bestående af fem pædagoger fra forskellige børnehaver. Fokusgruppeinterviewene omhandlede pædagogerne refleksioner baseret på filmsekvenser, der viser højtlæsningsaktiviteter med børn i alderen 3-4 år.  

Referencer

Alatalo, T. & Westlund, B. (2019). "Preschool teachers’ perceptions about read-alouds as a means to support children’s early literacy and language development". Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-23.   

Opdragsgiver

Ikke opgivet