Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen

Forfatter
Alvestad, M. & Garred, R.
Kilde
Barn, 36(2):47-60.
År
2018

Formål

Den overordnede intention i dette studie er at udvikle viden om, hvordan/hvorvidt børns refleksioner over æstetiske problemstillinger sammen med andre børn og voksne kan bidrage til deres tanke- og dannelsesprocesser. Forskningsspørgsmålet er på denne baggrund: Hvordan kan børns refleksioner over æstetiske problemstillinger i samtaler med pædagoger bidrage til deres tanke- og dannelsesprocesser? 

Resultat

En fortolkende og beskrivende analyse resulterede i to brede hovedtematikker: forståelse af kunstbegrebet og forholdet mellem fantasi og virkelighed. Analyserne viser, at børn er optaget af og har forskellige erfaringer med æstetiske spørgsmål. Studiet viser, at børn i børnehaven godt kan få mulighed for at forholde sig til æstetiske udtryk også på et refleksivt niveau og ikke kun på et udøvende niveau. Studiet viser også, at dette er noget, som børnene selv gerne deltager aktivt i samtaler om, på en kompetent måde ud fra egne forudsætninger og erfaringer. Denne type samtaler kan udgøre væsentlige komponenter i en dannelsesproces, knyttet til refleksioner, man kan have over forskellige æstetiske erfaringer og udtryksformer. Dannelse gennem en refleksionsproces over specifikt æstetiske udtryksformer kan indebære selvudvikling, helt generelt betragtet. Pædagogens rolle for børnenes erfaring og læring inden for fagområdet kunst, kultur og kreativitet er central, og metakognitive samtaler er en nyttig tilgang med tanke på at gøre børnene bevidste om et specifikt æstetisk fagligt indhold samt bidrage til refleksioner over det aktuelle indhold. Æstetiske filosofiske samtaler på et refleksivt niveau kan udgøre en væsentlig komponent i en dannelsesproces i børnehavekontekst, fordi sådanne samtaler kan bidrage til bevidstgørelse, myndiggørelse og empowerment.  

Design

Det empiriske datamateriale i dette studie består af kvalitative interviews gennemført med børn (4-6 år) i grupper på op til fire børn i tre norske børnehaver. Metodisk bliver der foretaget en kvalitativ fortolkende og beskrivende analyse. Dette er et selvstændigt studie i et mere omfattende forskningsprojekt om børns hverdagsliv i børnehaven. 

Referencer

Alvestad, M. & Garred, R. (2018). "Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen". Barn, 36(2):47-60.

Opdragsgiver

Ikke opgivet