Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Forfatter
Sjöman, M.
Kilde
Jönköping University
År
2018

Formål

Det overordnede mål med denne afhandling er at øge viden om engagement blandt børn med og uden behov for specialstøtte på grund af adfærdsvanskeligheder. Det sociale samspils indflydelse på børn med særlige behov samt specialstøtte i den svenske førskole blev undersøgt. Specifikt var målet at udforske børns engagement i skæringspunktet mellem miljøfaktorer, børnenes adfærd og karakteristikker, interaktion blandt jævnaldrende børn og lærerrespons.

Resultat

Generelt var hyperaktive børn mindre engagerede i hverdagsaktiviteter i førskolen. Derudover var lærer-barn-interaktionen og lærerlydhørhed lavere for disse børn, både i øjeblikket og på længere sigt. Børnenes hyperaktive adfærd havde en mere negativ indvirkning på deres kerneengagement sammenlignet med deres udviklingsadfærd. Niveauerne af social interaktion forklarede en stor andel af den negative effekt mellem hyperaktiv adfærd og engagement. Barn-barn-interaktion forklarede 56-78 % af den negative effekt, hvoraf lærerrespons forklarede 33-34 % af den negative effekt.

Design

Afhandlingen består af fire studier med både kvalitative og kvantitative data. I alt deltog 832 børn i undersøgelsen. De var i alderen et til fem år og fra 92 forskellige førskoler. Studiet har et prospektivt longitudinelt design med tre dataindsamlingspunkter.

Referencer

Sjöman, M. (2018). «Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support». Doktorgradsavhandling. Jönköping University.