Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

Forfatter
Sundqvist, P.
Kilde
Mälardalens högskola
År
2019

Formål

Formålet med studiet var at give en beskrivelse af fagområdet teknologi og teknologiundervisning i børnehaven.

Forskningsspørgsmål:

  1. Hvilket indhold inkluderes i børnehavens teknologiområde?
  2. Hvordan undervises der i teknologiområdet af studiets deltagere?
  3. Hvad inden for teknologiområdet giver børnehavepersonalet børnene mulighed for at lære gennem deres undervisning?

Resultat

Resultaterne viste en variation hos personalet i beskrivelserne af indholdet af teknologiområdet, og hvordan der undervises i dette, med et spænd i indhold fra noget, der ikke hører hjemme under teknologi som vidensområde, til relativt komplekst teknologisk indhold. Eksempler på førstnævnte var indhold som naturvidenskab, ikke-teknologiske færdigheder og teknikker og brugen af teknologi som et læringsredskab inden for andre fagområder. Eksempler på sidstnævnte var indhold som, hvordan en specifik form for teknologi fungerer, f.eks. hvilke dele et objekt består af, og hvordan de hænger sammen, samt viden om teknologiske systemer.

Disse beskrivelser afdækkede varierende grader af kompetence, når det gælder teknologiundervisning i børnehaven, hvor dele af personalet demonstrerede adækvat viden og selvtillid, mens andre demonstrerede mindre viden og større usikkerhed. Det bliver også tydeligt, at den ønskede lighed i børnehavetilbuddet ikke er blevet opnået, når det gælder teknologiundervisning.

Ud fra den etnografisk inspirerede del af studiet er det tydeligt, at når børnehavepersonalet har den interesse og viden, der er nødvendig for at undervise børn i teknologi, kan denne undervisning virke meningsfuld for børnene og bidrage til at nå læringsmålene for børnehaven.

Design

Dataene blev konstrueret gennem tre faser. I første fase blev der sendt en spørgeundersøgelse ud til 10 % af børnehaverne i en svensk kommune. Her blev personalet spurgt om, hvad de lægger i fagområdet teknologi, og hvordan de ser på teknologiundervisning i børnehaven. I anden fase blev syv af respondenterne fra spørgeundersøgelsen interviewet med det formål at få mere detaljerede beskrivelser af, hvordan der undervises i teknologi i de respektive børnehaver. I den tredje fase foretog forfatteren et etnografisk inspireret feltarbejde i to af afdelingerne i den udvalgte gruppe. Forfatteren besøgte børnehaverne over en periode på seks uger, foretog observationer og interviewede personalet.

Referencer

Sundqvist, P. (2019). “Förskolans teknikundervisning: vad och hur?”. Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.